Gasol bästa bränslet för offentlig sektor

För upphandling i offentlig sektor finns många energikällor att välja bland. Inom offentliga och kommunala underhållsuppdrag behövs en stabil energiförsörjning. Med gasol får du ren förbränning, med stabil inomhustemperatur och jämn förbrukning. Gasolflaskor levereras direkt till dig, och Primagaz håller koll på din förbrukning. Med gasol får du ett renare och miljövänligare alternativ till vanliga energikällor såsom kolkraft. Hitta rätt gasolflaska för dig hos primagaz.

Vad kan du använda gasol till?

Oavsett om det gäller att driva maskiner, bränna ogräs eller uppvärmning av större byggnader så kan gasol vara en riktigt bra lösning. Gasolen brinner mycket rent, utan att släppa ut skadliga partiklar och bidrar alltså positivt till både arbetsmiljö och den allmänna luftkvaliteten. 

Dessutom så är lösningen mycket effektiv. En eventuell investering i ny utrustning som fungerar tillsammans med gasol tjänas snabbt in. Om du idag använder olja kan du ställa om utrustningen, helt eller delvis, för att hålla nere kostnaderna och återbetalningstiden blir kortare.

En mycket användarvänlig lösning

Gasol kan du använda inom många olika användningsområden, bland annat rumsuppvärmning, maskindrift, uppvärmning av vatten och som redskap vid bygg- och anläggningsprojekt. Om du använder gasolen inom flera olika användningsområden kan det ge ytterligare besparingar att använda stordrift. Kontakta Primagaz idag för mer information om vilka möjligheter som finns.

Hur mycket kan du spara?

Om ert företag är på jakt efter miljövänliga energilösningar är gasol från Primagaz det rätta valet. Gasol är nämligen en av de renaste förbränningskällorna och mest hållbara energiformerna när det gäller utsläpp av CO2. Du kan uppleva upp till 20 % Lägre CO2 jämfört med olja.

Gasol är en flexibel och mångsidig energiform som du kan använda inom många industriområden och ger besparingar inom både energiförbrukning- och CO2-utsläpp. Hos primagaz kan du hitta gasolflaskor och all utrustning du behöver för en effektiv användning av gasol.

Direktledning

Gasolen har högt ångtryck och en extremt ren förbränning, vilket betyder att du kan använda den för direkteldning. Det innebär att du inte har en värmeväxling utan att förbränningen sker rakt in till mottagaren. Därmed behöver inga avgaser ledas bort. När du som företagare väljer en gasollösning får du en stabil och effektiv energikälla. Med en modern utrustning kan du anpassa den helt efter era produktionsbehov.

Uppvärmning med gasol

Med en gasolbaserad lösning kan man snabbt få upp värmen, få ett bra inomhusklimat och en mycket jämn och behaglig rumstemperatur.

Jämn och behaglig temperatur

I äldre byggnader och inom industrin är det viktigt att du ska kunna hålla en bestämd temperatur. Din uppvärmning kan vara mycket kostsam. Därför är gasol ett ypperligt alternativ till el- eller oljebaserad uppvärmning, eftersom gasolen är både energieffektivare och bättre för miljön. 

Modern utrustning ger extra vinster

Genom att använda gasol tillsammans med strålvärmelösningar, värmepumpar och luftvärmare kan man säkerställa en energinyttjandegrad på upp till 150 %. Det är lösningar som endera målinriktar eller återanvänder värmen. På så sätt får du optimal användning av den gasol som används för uppvärmning. Denna typ av lösning har gett många av våra kunder mer än 20 % lägre energikostnad, samtidigt som man säkerställer större reducering av CO2.