Sport för barn i skolan, hur bra är det egentligen?

Sport utövas i skolan och är något många föräldrar motiverar sina barn till att delta i. Idag är deltagande i sport stort bland barn, även utanför skolan. Innan du skriver upp ditt barn till massa fritidssporter så är där några fördelar och nackdelar som bör tänkas över.

Nackdelar

Idag väljer föräldrar och tränare ofta att barnen bör specialisera sig på en sport. Redan från tidig ålder som 4–6 år så bestämmer föräldrar att deras barn bara ska träna en sport, hela 45% av högstadie- och gymnasielever i USA utövar bara en sport. Detta har tidigare setts som ett effektivt sätt att göra sitt barn till proffs och ge dem större chanser som professionella idrottare i framtiden. Men det har visat sig via många undersökningar och studier på flera tusen barn över hela världen att detta inte är en bra ide. Barn som riktar in sig på en sport innan 12 års ålder har inte alltid bättre chans i sportkarriären. Till exempel visar studier att 14 års åldern är medelåldern bland professionella sportare för att rikta in sig på en sport. Innan den åldern har majoriteten utövat en mängd olika sporter. Om barnen specialiserar i en sport är där även större chans för knä och höftskador då man pressar samma område ofta.

Fördelar

Att prova många olika slags sporter visar faktiskt att barnen skadar sig mindre i framtiden. Så därför bör barn få lov att utöva och prova många olika sorters sporter för att ha bäst effekt på kroppen. Barn som sportar utvecklar sina kognitiva egenskaper så som bättre koncentrationsförmåga. Och därför presterar de faktiskt bättre i skolan både i gymnasiet men också på universitetet. Vidare så har sport bland barn korrelerats med bättre psykisk hälsa. Det har visat sig i en studie på 850 elever i Kanada att elever som deltar i skol sport upplever mindre stress och bättre psykisk hälsa fyra år efter sporten utövades, in i vuxen ålder. Det kan till och med hjälpa till med att reducera depression och ångest i framtiden. Barnen själva identifierar sig också som lyckligare, särskilt flickor är mycket påverkade av träning. Om barn inte sportar så känner de sig mindre hälsosamma, det är fem gånger större chans att pojkar känner sig ohälsosamma och trettio gånger större chans för tjejer om de inte utövar sport. Därför så påverkar det inte bara kroppen men också sinnet. Självklart påverkar träning kroppen positivt. I en studie på nästa tusen barn visade det sig att barn som regelbundet portade i 5–17 års åldern senare i livet visade bättre benuppbyggnad och struktur. Så skelettet blir faktiskt starkare och den effekten kan ses helt in i det vuxna livet.

Det kan därför sägas att barn som utövar sport verkligen gynnas av det. Så länge där är variation i aktiviteterna. Barnen blir både psykiskt och fysiskt mer hälsosammare både n u och i framtiden. Därför är det viktigt att barn får dyrka sport i skolan men också på fritiden.